Sali na sa Alay Lakad: Lakad ng Marami Para Marawi, July 30

Kaisa ang ibat-ibang grupo at samahan mula sa Ayala Alabang, ay malugod po namin kayong inaanyayahan na makilahok sa gaganaping Alay Lakad: Lakad ng Marami Para Marawi, sa araw ng Linggo, Ika-30 ng Hulyo 2017. Ang layunin ng gawaing ito ay upang maipakita ang ating pagkakaisa at pagmamalasakit sa mga kapatid nating apektado ng kasulukuyang krisis sa Marawi at iba pang karatig lugar nito. Ang pagtitipon ay gaganapin sa parking area na tapat ng Gate 5, sa ganap na ika-5:30 ng umaga.

Bilang kongkretong hakbang, hinihikayat po namin ang mga lalahok na kung maaari ay magdala ng donasyon para sa mga bata ng Marawi tulad ng:

  • Teddy Bears
  • Art at Coloring materials

Maaari din po kayong magdala ng mga sumusunod:

  • Toiletries
  • Sanitary napkins
  • Adult at Baby diapers
  • Gamot at vitamins

Sa mga may karagdagang katanungan, maaari po ninyo kaming tawagan sa local 568.

Maraming Salamat!  Magkita-kita po tayo sa Linggo.

IMG_2053